Home | kvizzzzzzzzz | logo,somato,oligo i tiflo | kohlearni implantat(CI) | S V J E Z E | zanimljive slike,intervjui.... | slike (uglavnom anatomija uha) | surdoaudiologija | knjiga ''zalbi'' i Forum | linkovi | neke informacije o mojoj malenkosti | vijesti | o velikim ljudima | ostecenja sluha | kontakt

dobrodosli na site surdoaudiologije

kohlearni implantat(CI)

VECINA SADRZAJA SU SUBLIMIRANI SA VISE STRANICA EX-JUGOSLOVENSKOG GOVORNOG PODRUCJA ALI I NEKA SAZNANJA SU SA INOSTRANIH STRANICA

dr. Sandra Roglić

SUSTAV KOHLEARNOG IMPLANTATA - UMJETNA PUŽNICA

Cochlear Implant System

 

Nažalost, nemaju svi ljudi mogućnost koristiti pogodnosti koje im pružaju osjeti, posebice sluh. Ima ljudi koji uopće ne čuju glazbu, a niti govor. Drugi ju pak čuju, ali ne doživljavaju svu njezinu ljepotu, jer ne čuju sve frekvencije zvuka, te ne razaznaju bubanj ili violinu. Takvim ljudima se do sada pomagalo raznim slušnim pomagalima. To su amplifikatori (pojačala) zvuka koji omogućuju osobi da glasnije čuje zvukove koje njihovo uho može zamijetiti. U nekim slučajevima to nije dovoljno, jer koliko god se zvuk pojačao, ako je oštećenje u području nekih frekvencija teško, njih i dalje nije moguće čuti. (Na slici: Phonac pojačalo zvuka)

Građa uha

Naše se uho sastoji od tri djela: vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha. Vanjski zvukovod, čiji početak vidimo u uški, završava bubnjićem (membrana tympani) koji je granica prema srednjem uhu. Bubnjić prenosi zvuk u obliku zvučnih valova na sustav koščica (malleus-čekić, incus-nakovanj, stapes-stremen) koje pripadaju srednjem uhu. Te koščice provode dalje zvučni val do unutarnjeg uha. Ono se sastoji od dva funkcionalno različita dijela. To su tri polukružna kanala (canales semicirculares) koji sudjeluju u formiranju osjeta ravnoteže i pužnica (cochlea) s osjetnim stanicama koje imaju sposobnost «prevesti» zvučne valove u električne impulse. Te impulse slušni živac (nervus statoacusticus) prenosi do mozga, a mi ih u krajnjem ishodu doživljavamo kao zvuk. (Shema građe uha)

Zvuk i oštećenja sluha

Zvukovi koje naše uho čuje različitih su visina odnosno frekvencija. Pojedine frekvencije zvuka podražuju samo one osjetne stanice koje se nalaze na specifičnim mjestima unutar pužnice. Kod oštećenja sluha ne stradaju jednako sve osjetne stanice. Najčešće stradaju stanice koje omogućuju zamjedbu tonova visokih frekvencija (npr. zvuk violine ili glasa s), a potom, ovisno o vrsti i jačini oštećenja i ostale stanice. Takva oštećenja kod kojih su oštećene stanice pužnice nazivamo zamjedbenom odnosno perceptivnom nagluhošću odnosno gluhoćom.

Ostaci sluha, kao što i naziv govori, kod osoba koji su kandidati za kohlearni implantat, su stvarno ostaci. Oni nisu dovoljni da se dijete odazove na svoje ime ako mu stojite iza leđa ili da čuje sirenu automobila koji mu se približava.

Kohlearni implantat (umjetna pužnica )

Današnja tehnologija je napredovala i ostvarila veliki pomak u tretmanu zamjedbene gluhoće. Stvoren je sustav kohlearnog implantata, umjetna pužnica, koji omogućuje zamjedbu zvuka, pa i onih frekvencija koje uho zbog oštećenja određenih osjetnih stanica ne može čuti. To je značajna prednost pred dosadašnjim slušnim pomagalima koja su bila samo amplifikatori, pojačala zvuka.

Sustav kohlearnog implantata sastoji se od dva dijela: vanjskog i unutarnjeg. Vanjski dio je maleni snažni procesor govora s priborom, a unutarnji dio čine elektroda i prijamnik. Vanjski dio se sastoji od procesora govora, mikrofona i zavojnice (odašiljača) koji su povezani žičanom vezom. Procesor govora, veličine kutije cigareta, u načelu je napajan standardnim AA ili akumulatorskim baterijama od 1.5 V. (Govorni procesor, mikrofon i odašiljač Nucleus 24 tvrtke Cochlear)

Prijamnik se kirurškim putem postavlja potkožno iza uške. Elektroda, vezana uz prijamnik, kirurškim se putem usadi u pužnicu (kohleu) stoga je i nazivamo implant - implantat - usadak. Elektroda implantirana u pužnicu je u kontaktu sa slušnim živcem i preuzima ulogu osjetnih stanica. (Prijamnik i elektroda Nucleus 24 tvrtke Cochlear)

Operacija

Kirurški zahvat kojim se, načelno u samo jedno uho, ugrađuje unutarnji dio umjetne pužnice traje nekoliko sati. Zahvat se izvodi u općoj anesteziji, ali unatoč tome nije osobito težak za dijete. Razlozi dugog trajanja operacije su činjenica da se radi o mikrokirurgiji uha te provjeri rada elektrode, koja se radi tijekom operacije. U rijetkim se slučajevima operacija izvodi obostrano, s dva sustava kohlearnog implantata. (Rez i rana drugo jutro nakon operacije)

Oporavak nakon zahvata je brz. Rana se pregledava svaki dan do skidanja vanjskih konaca, što se obično radi sedam do deset dana nakon operacije. Vanjski dio sustava, procesor, mikrofon i odašiljač, prvi se put postavlja otprilike šest tjedana nakon operacije, kada se i prvi put podešava njegov rad. Tada je dijete po prvi puta stimulirano zvukom novog pomagala, ali put do prepoznavanja zvuka traje neko vrijeme.

Uporaba i rad kohlearnog implantata i govornog procesora

Postoje i manje izvedbe govornih procesora koji se nose iza uha. Veličine su poput standardnih zaušnih pojačala. No, oni nisu preporučljivi za primjenu kod djece, s obzirom na skromnije mogućnosti programiranja procesora i veću opasnost od gubitka i oštećenja. (Slika zaušnog govornog procesora, mikrofona i zavojnice tvrtke Med-el.)

Mikrofon se nosi iza uha. Vanjska zavojnica - odašiljač, pričvršćena je magnetom i u direktnom kontaktu s prijamnikom smještenim ispod kože. Zavojnica i mikrofon kao i pripadajući kablovi se u nošenju mogu vizualno zakloniti pramenovima kose.

Govorni procesor se može nositi na različite načine. Najčešće je to na remenu oko struka. Djece nose procesor u torbici na leđima, gdje je najmanja mogućnost oštećenja aparata. Druga je mogućnost ušiveni džep na potkošulji, smješten na leđima ili bočno iznad pojasa. (Sustav nošenja govornog procesora)

 

Zvuk se registrira mikrofonom smještenim iza uha i potom provodi do govornog procesora. U procesoru se različitim strategijama (programima) zvuk analizira i pretvara u električne kodove. Kodirani signali se zavojnicom odašilju do prijamnika smještenog ispod kože. Prijamnik informaciju prosljeđuje do elektrode usađene u pužnicu. Elektroda je u bliskom dodiru sa slušnim živcem, kojega stimulira električnim impulsima. Putem njega se već djelomično obrađena zvukovna informacija prenosi u središnji slušni sustav i do područja u mozgu koje je odgovorno za slušanje. Središnji slušni sustav obradom tako primljene zvučne informacije omogućuje njeno razumijevanje i svrsishodno iskorištavanje. Jednostavno rečeno, sustav kohlearnog implantata djetetu omogućuje da čuje, a mozak da i razumije ono što čuje. (Shema postava implantata)

Podešavanje (prilagodba) procesora i rehabilitacija

Nakon operativnog zahvata i prvog podešavanja govornog procesora dijete se uključuje u proces rehabilitacije. To je dugotrajan posao koji zahtijeva timski rad stručnjaka i roditelja, ali donosi izvanredne rezultate. Uz dobro provedenu rehabilitaciju dijete čuje, počinje razumijevati govor i služi se primarno govorom pri komunikaciji.

Tijekom prve godine govorni procesor se kompjuterski podešava svakih šest do osam tjedana, a kasnije nešto rjeđe. Cilj je pronaći najbolju strategiju obrade zvuka u govornom procesoru i tako omogućiti ugodno i kvalitetno slušanje, a time i dobro razumijevanje.

O odluci roditelja

Postoje različita (i oprečna) mišljenja o kohlearnom implantatu - umjetnoj pužnici. Neki ljudi su skloni naglašavati sam kirurški zahvat i činjenicu da se prilikom ugradnje elektrode potpuno unište ostaci sluha na tom uhu. Kirurški zahvat je, kao što sam već spomenula prilično bezbolan i lako se podnosi, a danas se izvodi rutinski (prvi je napravljen prije dvadesetak godina).      

Naravno, umjetna pužnica nije rješenje za svakoga. Prijedlog o kohlearnoj implantaciji dat će specijalist otorinolaringolog na osnovu brojnih pretraga (od tonske audiometrije i audiometrije evociranih potencijala do kompjutorizirane tomografije unutarnjeg uha). Roditelj je taj koji se mora potruditi da sakupi što više informacija i odluči što je najbolje za njegovo dijete. Putovi do realizacije operacije, koja je vezana uz nabavku skupih uređaja (30.000 - 40.000 DM), su složeni.

Još jednom naglašavam potrebu da se pribave vjerodostojne informacije od ljudi koji imaju teoretskog znanja, ali i iskustva da takvu informaciju mogu pružiti. Važno je i razgovarati s roditeljima djece koja imaju isti problem odnosno s roditeljima djece s kohlearnim implantatom.

Udruga danas pruža moralnu podršku roditeljima i mogućnost da lakše dođu do informacija temeljenih na osobnim iskustvima, bez pretenzija da ikome nameće svoja rješenja.

 
 
 

KOHLEARNA IMPLANTACIJA

KOD MALE GLUHE DJECE

 

Na nedavnoj konferenciji stručnjaka za obrazovanje i odgoj gluhe djece u Burnaby, Kanada, razmatrani su uvjeti i rezultati kohlearne implantacije kod male djece. Svoje znanje i iskustva dali su audiolog, učiteljica prelingvalno gluhe djece i  učiteljica koja radi s postlingvalno gluhom djecom.

1.Prvi je zaključak: prioritet za implantaciju trebaju imati djeca koja su iznenada izgubila sluh. Implantat je korisniji djeci koja žive u sredini gdje je govor glavno sredstvo sporazumijevanja, kao i onoj koja su navikla na tzv. totalnu komunikaciju (znakovi praćeni govorom i drugim oblicima sporazumijevanja). U kanadskoj Britanskoj Kolumbiji godišnje dobiva implantat 3-4 gluhe djece.

2. Prije operacije roditelji moraju dobiti što potpunije informacije. Trebaju čitati sve: kako materijale koji zagovaraju implantaciju, tako i one koji joj se protive. Moraju upoznati gledišta stručnjaka o izgledima za uspjeh i o eventualnim kirurškim komplikacijama. Također se s punim poštovanjem vodi računa o gledištima zajednice gluhih.

3. Roditelji koji  namjeravaju svojoj djeci  usaditi implantat uspostavljaju vezu s roditeljima čija djeca su tu operaciju već prošla.Iako u Kanadi  zdravstvo plaća operaciju, roditelji će trebati potrošiti oko 9000 kanadskih dolara za daljnje troškove, tijekom 5 godina poslije operacije.

4. Programiranje aparata, tvrde stručnjaci, nastavit će se kroz čitav život operirane osobe, odnosno do časa kad prestane uređaj rabiti.

5. Primijećeno je da implantat nekoj djeci nije od koristi. Skupina stručnjaka: medicinska sestra, socijalni radnik, logoped, pedagog, audiolog, pedijatar rade s roditeljima djeteta  prije donošenja odluke o operaciji. Različiti faktori uzimaju se u obzir za svako dijete: je li gluhoća teška ili potpuna, rabi li dijete trajno slušni aparat (što bi moglo biti znak da postoje iskoristivi ostaci sluha), kakve su komunikacijske sposobnosti i uporaba znakovnog jezika, koliko obitelj može s djetetom raditi, kvocijent inteligencije djeteta na neverbalnim testovima, stupanj razvijenosti njegovih spoznajnih kapaciteta, kao i ocjena oralnih sposobnosti djeteta koje su polazna točka u ocjenjivanju.

6. Rodritelji moraju imati realistične informacije o izgledima za uspjeh i o krajnjim rezultatima implantacije. Svako dijete reagira različito, roditelji će možda primijetiti da njihovo dijete postaje malo pomalo svjesnije govora i da napreduje u prepoznavanju riječi, ali moraju nekada proći i dvije godine prije nego bude jasno jesu li rezultati u pogledu govora i jezika pozitivni. Neka djeca mogu pokazivati dobro razumijevanje govora, ali ne i  napredak u razumljivosti njihova izgovora. Implantat ne pomaže svakom djetetu da bolje čuje i govori, a obično su rezultati najbolji kod djece kojoj se odmah nakon gubitka sluha u postlingvalnoj dobi umeće implantat.

Što dijete misli o sebi? Kad navečer ide u krevet pa se aparat skida, ono je  opet “gluho”. Postavlja se pitanje treba li dijete i njegovu obitelj poticati da i dalje održava vezu sa zajednicom gluhih pa nastaviti s učenjem znakovnog jezika? Poseban je problem savjetovanje i potpora djeci i roditeljima u slučajevima kada kohlearna implantacija nije bila uspješna.

Svrha je implantacije pomoći djetretu da razvije govor putem sluha i izgovora. Ali naglašava se da djeca moraju prihvatiti činjenicu da su i dalje  gluha pa njihove obitelji treba poticati da nastave s  učenjem znakovnog jezika i da susreću odrasle gluhe. U Kanadi se prakticiraju tečajevi znakovnog jezika posebno za ovu skupinu gluhih s implantatom i njihove obitelji.

Sharon Cooper,

Iz biltena “Deaf Children’s Society of British Columbia”

(direktor Roger Carver)

Preveo A.Žic, "Ukratko" XII/2000 Hrvatskog Saveza gluhih

 
 
 

Medicinska enciklopedija Gale

KOHLEARNA IMPLANTACIJA

Napisala: Carol A. Turkington


Definicija

Vrsta kirurškog tretmana kod gubitka sluha, koji djeluje poput umjetne pužnice u unutrašnjem uhu, time što pomaže prijenos zvuka od uha do mozga. Razlikuje se od slušnog aparata koji samo pojačava zvukove.


Svrha

Kohlearni implantat zaobilazi oštećene osjetne dlačice u pužnici pa u izvjesnoj mjeri pomaže stvaranje osjeta sluha izravnim podraživanjem slušnog živca.

Mjere opreza

S obzirom na postojeće kontroverzije u pogledu implantacije, koja je vrlo skupa, a rezultati su neizvjesni, Uprava za hranu i lijekove SAD (FDA) ograničila je implantacije na osobe:
· koje nemaju značajne koristi od slušnih aparata
· koje imaju najmanje 2 godine (to je dob kada specijalisti mogu provjeriti težinu slušnog oštećenja)
· koje su duboko ili potpuno gluhe

Opis

Gubitak sluha prouzročen je brojnim i raznovrsnim problemima koji se pojavljuju bilo u slušnom živcu ili u dijelovima srednjeg i unutrašnjeg uha. Najčešći tip gluhoće prouzročen je oštećenjem osjetnih dlačica u pužnici, slušnom dijelu unutrašnjeg uha. Normalno ove dlačice stimuliraju slušni živac, koji zatim zvučne signale prenosi u mozak. Kad dlačice prestanu funkcionirati, slušni živac ne dobiva podražaje, pa osoba ne čuje. Dlačice mogu biti uništene na razne načine, među kojima su zarazne bolesti, povrede, jaka buka, starenje ili urođene mane.

Svi kohlearni implantati sastoje se od mikrofona koji se nosi iza uha te hvata zvukove i šalje ih žicom do govornog procesora koji se nosi u maloj vrećici što se vješa na tijelo ili stavlja u džep ili za pojas. Procesor pojačava zvukove, filtriranjem uklanja buku okoline te pretvara zvukove u digitalne signale prije nego što će ih poslati odašiljaču koji se nosi iza uha. Magnet drži odašiljač povrh prijamnika koji se kirurški usađuje ispod kože na glavi. Prijamnik hvata digitalne signale koje mu upućuje odašiljač pa ih pretvara u električne impulse koji putuju kroz elektrode postavljene u usku fleksibilnu cjevčicu koja ulazi u pužnicu.

Elektroda ima do 24 (zavisno o vrsti implantata) i one prenose impulse koji podražuju slušni živac. Mozak ove impulse interpretira kao određene zvukove.

Usprkos koristima koje implantacija nudi, neki specijalisti za uho, kao i pripadnici zajednice gluhih, i dalje smatraju da opasnosti i ograničene mogućnosti pretežu nad koristima od ove naprave. Kirurška operacija, koja je potrebna, sama po sebi nosi izvjesne rizike. Također proizvođači ne mogu obećati koliko će neka osoba čuti uz implantat. Osim toga, nakon dobivanja implantata, neke osobe kažu da se osjećaju otuđenima od zajednice gluhih, a u isto vrijeme ne osjećaju da pripadaju u potpunosti svijetu koji čuje.

Zvukovi koji se čuju preko implantata razlikuju se od zvukova koje primamo normalnih sluhom, navodno zvuče umjetno ili su poput glasova robota. To je zato, jer se malobrojne elektrode implantata ne mogu usporediti sa složenošću 15000 normalnih osjetnih dlačica.

Kirurški postupak

Tijekom operacije kirurg pravi urez iza uha te otvara mastoidnu kost (rubni dio lubanje iza uha) koja vodi do unutrašnjeg uha. Kirurg zatim stavlja prijamnik u kost i pažljivo uvlači elektrode u pužnicu. Ova operacija može trajati od sat i pol do pet sati.

Priprava

Prije nego će neka osoba dobiti implantat specijalisti provode brižljiva ispitivanja, uključujući testiranje sluha, da bi se utvrdilo koliko kandidat čuje.

Nažalost, nemoguće je predvidjeti kome će implantat koristiti. Općenito, što je kasnije u životu nastupila gluhoća i što je kraće trajala, tim su bolji izgledi da će operirani razumjeti govor uz implantat. Isto tako, onaj čiji je slušni živac zdrav imat će bolje rezultate od nekoga s oštećenim živcem.

Prvo, kandidati moraju proći test uz snažan slušni aparat. Ako se aparatom slušanje dovoljno ne popravi, liječnik će obaviti ispitivanja fizičkog stanja sa skeniranjem unutrašnjeg uha (neki pacijenti s oštećenom pužnicom nisu dobri kandidati). Liječnik može također zahtijevati psihološka ispitivanja da bi bolje razumio što pacijent očekuje od implantata. Pacijenti moraju biti jako motivirani i realistički shvaćati što implantat može, a što ne može.

Postoperativna skrb

Pacijent ostaje u bolnici dan ili dva nakon operacije. Nakon mjesec dana rane od kirurškog zahvata su zaliječene i pacijent dolazi u kliniku da bi mu bili postavljeni vanjski dijelovi naprave (govorni procesor, mikrofon i odašiljač). Kliničar će prilagoditi govorni procesor i postaviti jačinu stimulacije za svaku elektrodu, od tihog do snažnog zvuka.

Pacijent nakon toga uči kako razumjeti zvukove koje prima kroz napravu. Dužina ovog treninga različita je - mogu to biti dani, a mogu i godine, ovisno o tome kako pojedinac razumije zvukove koje čuje preko naprave.

Rizici

Kao kod svake operacije, postoji mogućnost nekih rizika. Tu uključujemo:
· Vrtoglavicu
· Paralizu mišića lica (rijetko)
· Infekciju na mjestu operacije.

Znanstvenici nisu sigurni u pogledu učinaka dugoročne električne stimulacije na živčani sustav. Također je moguće oštećenje unutrašnjih dijelova naprave udarcem u glavu, a to dovodi da implantat više ne radi.

Normalni rezultati

Većina praktički gluhih pacijenata koji su dobili implantat u stanju su razlikovati srednje jake i snažne zvukove, uključujući govor, na razini glasnoće udobne za slušanje. Mnogima zvukovi implantata pomažu razumijevanje govora uz čitanje s usta i promatranje izraza lica. Skoro svi odrasli lakše komuniciraju kombinacijom uporabe implantata i čitanja govora s usta, a neki od njih mogu razumjeti izgovorene riječi i bez čitanja s usta. Više od polovine odraslih koji su izgubili sluh nakon što su naučili govoriti mogu razumjeti ponešto od govora i bez čitanja s usta. Oko 30% u stanju je razumjeti govor dovoljno dobro da se mogu služiti i telefonom.

Najviše poteškoća da nauče koristiti se implantatom imaju djeca koja su rođena gluha ili su sluh izgubila prije nego što su mogla naučiti govor. Istraživanja ipak sugeriraju da većina te djece može učiti govor i razumijevanje govora uz pomoć implantata.

Ključni termini

Pužnica (kohleja)
Slušni dio unutrašnjeg uha. To je struktura u obliku puža ispunjena tekućinom i tisućama mikroskopskih osjetnih stanica-dlačica koje su ugođene za primanje različitih frekvencija.
Osjetne stanice-dlačice
Primatelji slušnog osjeta u unutrašnjem uhu koji pretvaraju zvučne titraje u poruke koje putuju do mozga.
Unutrašnje uho
Unutrašnji dio uha,gdje se zvučni titraji i informacije o ravnoteži prevode u živčane impulse.
Srednje uho
Mala šupljina između bubnjića i ovalnog prozorčića. U njoj se nalaze tri sitne slušne koščice.

 
 
NEKI ZANIMLJIVI LINKOVI
 
 • Gallaudet University http://www.gallaudet.edu/

  Network of Educators of Children with Cochlear Implants (NECCI) www.childrenshearing.org

  Organizations for persons with a hearing loss

  Audiology

  Cochlear Implants

   
   
  HAJDE SAD MALO SURFAJ.........SHOW MUST GO ON
   
   
  NESTO O CI U POWER POINTU ...NIJE LOSE NA
   
   
   
   
   
   
 • sve primjedbe molim vas ...posaljite na mail...cijenio bih to...posto ja i nisam neki webmaster...

  SITE
  REFERENCE

  Search Engine Submission and Internet Marketing